وبلاگ

شیشه های فوق شفاف

شیشه های فوق شفاف

شیشه های فوق شفاف

شفافیت شیشه درجه ی خاصی در شیشه های معمولی دارد. اما درجه ی مربوط به شفافیت در مورد شیشه های فوق شفاف بسیار بسیار متفاوت است. طبیعی است که این شفافیت فوق العاده مربوط به مواد اولیه و خام این شیشه ها (extra clear glass)است کمی با مواد به کار رفته در  شیشه های معمولی متفاوت تر است.

ساختار شیشه های فوق شفاف

ساختار این شیشه ها به شکلی است که باید بازتاب نور را به حداقل برسانند، به همین دلیل در مواد اولیه ی این شیشه ها از مقدار کمی آهن استفاده می شوند که به همین دلیل، این شیشه ها low-iron یا شیشه کم آهن نیز نامیده میشوند. درجه شفافیت شیشه زمانی خود را نشان می دهد  که چند لایه شیشه روی هم قرار بگیرند یعنی زمامی  که بنا به شرایط باید از شیشه های دو جداره، چند جداره و یا لمینت شده استفاده کنیم. اگر در چنین شرایطی از شیشه های معمولی استفاده کنیم میتوانیم ببینیم که چقدر از شفافیت شیشه کم می شود. به منظور حل این مشکل ایده ی استفاده  از شیشه های فوق شفاف مطرح می شود.

شیشه های فوق شفاف در چه مواردی کاربرد دارد:

شیشه های فوق شفاف در مواردی که نیاز به عبور حداکثری نور خورشید از شیشه داریم بسیار کاربرد دارند. یعنی در شرایطی مثل  سلول های خورشیدی برای تولید برق ویا در مواردی که میخواهیم رنگ های واقعی را ببینیم. همچنین میتوانیم خاصیت ضد بازتاب دهندگی را با افزودن پوشش های مخصوص به خصوصیات این  شیشه ها اضافه کنیم.