بر‌چسب: صنعت شیشه های آنتی باکتریال

شیشه آنتی باکتریال
شیشه آنتی باکتریالclose

شیشه آنتی باکتریال بازار شیشه آنتی باکتریال تقریبا 160.1 میلیون دلار در سال 2015 ارزیابی شده و پیش بینی می شود این مقدار در سال 2022 به بیش از 270میلیون دلار برسد.  با توجه به افزایش بیماری های عفونی و