بر‌چسب: شیشه های هوشمند در چه مکان هایی مورد استفاده قرار میگیرند

5 کاربرد خلاقانه شیشه های هوشمند
۵ کاربرد خلاقانه شیشه های هوشمندclose

۵ کاربرد خلاقانه شیشه های هوشمند : در این مقاله میخواهیم از کاربرد های شیشه های هوشمند یا مات شونده (soitchable privacy glass)صحبت کنیم که دنیای طراحی را  متحول کردند. طراحان با بهره گیری از فناوری شیشه های هوشمند مات