بر‌چسب: شیشه محافظ اشعه ایکس چیست

شیشه محافظ اشعه ایکس
شیشه محافظ اشعه ایکسclose

شیشه محافظ اشعه ایکس : این نوع شیشه ها که جهت دفع و جلوگیری از اشعه های ایکس و مضر نورخوشید ساخته شده اند دارای ویژگی هایی هستند که میتوانند دید واضح تری را داشته باشند همچنین این شیشه های محافظ