بر‌چسب: شیشه ساختمانی

شیشه ساختمانی
شیشه ساختمانیclose

شیشه های ساختمانی مانند شیشه های سکوریت و رفلکس دارای ویژگی ها و قابلیت های مختلفی می باشند و به عنوان مثال می توان به معماری ،‌میزان مقاومت شیشه و طراحی آن اشاره کرد. همچنین امروزه به دلیل افزایش انواع