بر‌چسب: شیشه از چه موادی تشکیل شده است؟

شیشه شفاف
چرا شیشه شفاف است؟close

چرا شیشه شفاف است؟ : شیشه یک ماده ی شفاف است که از ذوب وترکیب ماسه ی کلسیوم وسایر مواد خام و سپس سرد کردن آن ها به دست می آید و ما تقریبا هر روز از این محصول استفاده