بر‌چسب: شرکت های بزرگ تولید کننده ی شیشه ی خودرو

شرکت های تولید کننده شیشه خودرو
شرکت های تولید کننده شیشه خودروclose

شرکت های تولید کننده شیشه خودرو : شرکت شیشه ی آساهی Asahi Glass  در سال 1907 تاسیس شد. شرکت آساهی نزدیک به 50 شرکت از اروپا و آسیا را بر پا کرده است.Concern  به عنوان تامین کننده ی شرکت های