بر‌چسب: ریگلاژ شیشه میرال

تعمیر شیشه سکوریت
تعمیر شیشه سکوریتclose

تعمیر شیشه سکوریت : مدت هاست که انسان شیشه را میشناسد و از آن در کار های مختلف استفاده میکند. در دورانی که اولین تجربه استفاده شیشه توسط بشر شکل گرفت ، اولین سرنیزه ها از ابسیدین ساخته شدند.ابسیدین  سنگی غنی