بر‌چسب: دانستنی های عجیب در مورد شیشه

20 حقیقت جالب درباره شیشه
20 حقیقت جالب درباره شیشهclose

جالب است بدانید که قبل از اینکه بشر شیشه را تولید کند و آن را بسازد طبیعت به صورت خودکار شیشه را تولید کرده بود ، به صورتی که زمانی که رعد و برق به شن ه برخورد میکن گرمای