بر‌چسب: تولید کننده شیشه میرال

شیشه سکوریت شیشه میرال
شیشه میرالclose

شیشه سکوریت که به نامهای نشکن و یا شیشه میرال شناخته می شود نوعی مقاوت بسبار بالا می باشد. این نوع شیشه ها با فرآوری که درطی یک عملیات حرارتی بر روی شیشه معمولی بدست می آید. کارخانه ایمن جام آذر تولید کننده