بر‌چسب: بهینه سازی مصرف انرژی

اتلاف نور و حرارت
شیشه و اتلاف نور و حرارتclose

اتلاف نور و حرارت : اگر چه تاریخ کشف کردن شیشه به حدود 4 هزار سال پیش برمیگردد اما استفاده از آن در بناهای مختلف در سال های اخیر مرسوم شده است این که همزمان بشود نور طبیعی و هوای