بر‌چسب: انواع درب شیشه ای متحرک

برند های درب اتوماتیکclose

برند های درب اتوماتیک : در سال های گذشته و همچنین امروزه کم و بیش شاهد استفاده از در های مکانیکی در قسمت ورودی ساختمان ها هستیم . این درب ها باعث اتلاف وقت مراجعه کنندگان و مشتریان خواهد شد