وبلاگ

شیشه های هشدار دهنده Alarm Glass

شیشه های هشدار دهنده

شیشه های هشدار دهنده با نام شیشه های امنیتی و هشدار دهنده (Alarm Glass) هم شناخته می شوند. این نوع شیشه از شیشه های امنیتی ویژه و خاصی هستند که در آن از مزیت های ویژه در شکنندگی شیشه های حرارت دیده استفاده می کنند.

در این نوع شیشه با برخورد اولین ضربه بدون در نظر گرفتن نقطه ی اولیه تمام سطح شیشه خورد می شود ( به صورت ذرات ریز) وبا استفاده از این اصل مدار الکتریکی روی سطح شیشه قرار می دهند تا پس از اینکه شیشه شکسته شد مدار الکتریکی روی سطح شیشه تحریک شده و جریان الکتریکی برقرار شود.

به طور کلی سه روش برای ایجاد مدار الکتریکی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم :

1- یکی از متداول ترین روش ها استفاده از حلقه هادی چسبانده شده روی شیشه است. حلقه هادی روی شیشه قابل دیدن می باشد، این ویژگی می تواند ویژگی مثبتی باشد . ولی در مواردی مانند شیشه های دو جداره خورشیدی یک نکته ی منفی به حساب می آید.

2- این روش مشابه روش اول است با این تفاوت که برای رفع مشکل  قابل مشاهده بودن مدار الکتریکی , حلقه هادی در حاشیه شیشه و در محلی که پشت قاب قرار گرفته می شود، نصب شود.

3- روش سوم از روش رسانایی الکتریکی استفاده می کند. به طوری که لایه ای روی شیشه ی عایق  استفاده شده است که با استفاده از نقاط لحیم کاری شده در پشت قاب شیشه ای و به صورت مخفی به کار رفته اند.

ویژگی های شیشه های هشدار دهنده

یکی از ویژگی های خاص شیشه های هشدار دهنده متصل بودن نقطه ی اندازه گیری به یک واحد ارزیابی هوشمند است . این واحد ارزیابی بسیار کوچک است به طوری که می توان به راحتی آن را در یک جعبه ی تقسیم و یا یک جعبه ی سوئیچ جا داد. همچنین تا سه شیشه هشدار دهنده را می توان به یک واحد ارزیابی هوشمند متصل کرد.

جهت خرید شیشه های سکوریت ، شیشه های دوجداره ، و شیشه های ساختمانی با کارخانه ایمن جام فرد تماس بگیرید.