اخبار

شیشه های دو جداره مناسب مناطق گرمسیری هستند؟

شیشه های دو جداره

شیشه های دو جداره به خاطر این ویژگی ساخته شده اند که از نفوذ سرما به داخل خانه جلوگیری می کنند و چون بیشتر در مناطق سردسیر استفاده شده اند ما تصور می کنیم که برای مناطق سردسیر مناسب می باشند. اما حقیقت علمی چیز دیگری را نشان می دهد .

شیشه های دوجداره چگونه عمل می کنند ؟

شیشه دو جداره تشکیل شده از دولایه ی شیشه بوده که بین آنه ها فضایی خالی وجود دارد که به عنوان عایق داخل و خارج ساختمان عمل می کند. این فضای خالی با هوا یا یک گاز مخصوص (برای بازده بیشتر ) پر شده که هر دو روش عایق مناسب تر و بهتری نسبت به شیشه ی تک جداره هستند.

میزان انتقال گرما با استفاده از ضریب u یاuw اندازه گیری می شود و با اینکه محاسبه ی ضریب u پیچیده است اما خواندنش آسان است. به طوری که هرچه ضریب u کمتر باشد انتقال گرما کمتر است .

درساختمان ها هرچقدر ضریب u کمتر باشد بهتر است چون انتقال گرما هم از داخل و هم از بیرون به میزان کمتری شکل می گیرد. به این صورت که یک شیشه ی استاندارد 4 میل ( با ضخامت 4 میلی متر ) ضریب U معادل تقریبی 5.88 داشته اما شیشه ی دو جداره ضریب  U معادل 2.53 دارد .

انتقال گرما را با واحد “وات” می توان  اندازه گیری کرد . برای محاسبه میزان گرمایی که شیشه های دوجداره نسبت به شیشه های تک جداره ذخیره می کنند از این واحد می توان استفاده کرد . با استفاده از فرمول زیر می توانید میزان ذخیره ی انرژی را مقایسه کنید :

1_ ابتدا مساحت شیشه (متر مربع) را محاسبه کنید

2_ اختلاف دمای داخل و خارج ساختمان را محاسبه کنید

3_ این دو عدد را ضربدر یکدیگر کنید

4_ حاصل را ضربدر ضریب U کنید

روش محاسبه ی مقدار ذخیره ی انرژی

برای مثال , اگرمساحت شیشه 60 متر مربع و اختلاف دمای داخل و خارج 15 درجه و ضریب U  شیشه 6 باشد , با استفاده از فرمول :

60*15*6 برابر 5400 وات خواهد شد . حال اگر ضریب U  نصف شود از هدر رفتن 2700وات انرژی جلوگیری می شود . با طراحی مناسب خورشیدی واستفاده از شیشه های دو جداره در مناطق گرمسیری به میزان زیادی از نفوذ گرما به داخل ساختمان جلوگیری خواهد شد واز هدر رفتن انرژی نیز جلوگیری شده که این امر باعث کاهش مبلغ قبض برق خواهد شد.