وبلاگ

شیشه محافظ اشعه ایکس

شیشه محافظ اشعه ایکس

شیشه محافظ اشعه ایکس : این نوع شیشه ها که جهت دفع و جلوگیری از اشعه های ایکس و مضر نورخوشید ساخته شده اند دارای ویژگی هایی هستند که میتوانند دید واضح تری را داشته باشند همچنین این شیشه های محافظ اشعه ایکس در مقابل اشعه گاما و اشعه ایکس محافظ می کند.جالب است بدانید که 22 تا 65 درصد از وزن این نوع شیشه ها مربوط که اکسید سرب میشود که باعث میشود وضوح بالاتری نسبت به دیگر شیشه ها داشته باشد و از ورورد اشعه ایکس نیز به خوبی جلوگیری کند.همچنین این شیشه های محافظ اشعه اکیس مقاومت بسیار خوبیدر برابر پلاستیک  و خراشیدگی های مختلف دارد.

شیشه محافظ اشعه ایکس دیدی واضح و شفاف تر را ایجاد میکند که این درحالی است که در مقابل اشعه گاما و ایکس نیز محافظت میکند.شیشه های محافظ اشعه ایکس به این جهت طراحی شده اند که ، شیشه ای با کیفیت و شفافیت بالایی با ویژگی محافظت در مقابل اشعه ایکس ساخته شده اند. همچنین لازم به ذکر است که سرب و باریم موجود در این شیشه سبب محافظت از V100 تا kV300 می شود. که باعث شده تا این شیشه در تمامی کاربردهای پزشکی،تکنیکی و یا تحقیقاتی قابل اعتماد می باشد.

کاربردهای شیشه کحافظ اشعه ایکس :

پنجره نمایش اتاق سی تی اسکن و اشعه ایکس
صفحه تشخیص پزشکی
صفحه محافظ در آزمایشگاه ها
لنز محافظ عینک های ایمنی
صفحه محافظ اشعه ایکس امنیتی فرودگاه ها