وبلاگ

چرا شیشه شفاف است؟

شیشه شفاف

چرا شیشه شفاف است؟ : شیشه یک ماده ی شفاف است که از ذوب وترکیب ماسه ی کلسیوم وسایر مواد خام و سپس سرد کردن آن ها به دست می آید و ما تقریبا هر روز از این محصول استفاده می کنیم.

حتما شما هم تا به حال به این فکر کرده اید که چرا شیشه شفاف است وچرا از درون شیشه می توانیم  اجسام را به راحتی  ببینیم اما فریم دور شیشه دارای چنین خاصیتی نیست؟

معمولا اکثر مایع ها و گازها مثل آب , هوا, روغن مایع ویا الکل شفاف می باشند و در طرف مقابل مواد جامد مانند چوب ، فلز و سرامیک و غیره اکثرا غیر شفاف هستند.  این امر  معمولا به علت تفاوتی است که در بین ساختار ملکولی مواد جامد ، مایع و گاز وجود دارد.

ساختار شیشه

ساختار ملکولی مواد جامد به صورت آجر هایی منظم در کنار هم چیده شده اند  و روی هم قرار گرفته اند که این امر باعث میشود تا امواج نور از میان انها عبور نکنند.  اما ساختار ملکول های مواد مایع به صورت نا منظم می باشند و اتصالاتشان محکم نیست. به دلیل وجود همین ساختار غیر منظم امواج نوری می توانند از بین آن ها عبور کنند.

اما در گاز این فاصله ها بسیار بیشتر  هستند. به دلیل همین فاصله ی بسیار زیاد، امواج نور خیلی راحت تر از بین آن ها عبور می کند و به همین دلیل است که شیشه نه جامد و نه مایع  می باشد. هرچند که ملکول های شیشه مانند ملکول های مواد جامد بی حرکت می باشند اما مانند ملکول های مواد مایع به صورت نامنظمی در کنار هم قرار گرفته اند واین امر سبب می شود تا امواج نوری از بین آن ها عبور کند. این ساختار ملکولی شرایطی را به وجود آورده که علی رغم جامد بودن شیشه خاصیت شفاف بودن را نیز داشته باشد.