وبلاگ

دمای انتقال شیشه

دمای انتقال شیشه

در صنعت تولید شیشه و همچنین دیگر صنایع، یک سری اصطلاحات خاص رواج دارند. برای نمونه، transitition temperature  Glass را یکی از آنها می باشد که در اینجا به بررسی آن میخواهیم بپردازیم ، در حین گرما دادن به شیشه، وقتی دما به حدی برسد که رفتار شیشه از حالات الاستیک به ویسکوالاستیک تغییر یابد این عمل را دمای انتقال شیشه نام گذاری کرده اند.

دمای انتقال شیشه

توجه داشته باشید که بعد از این دما، ماده کم کم شروع به ذوب شدن می کند. ساختار کلی ایجاد این دما،به گونه ای است که با دادن تغییر ناگهانی دما به ضریب انبساطی (حرارتی )مشخص می گردد. این دمای انتقال شیشه فقط مختص به صنعت شیشه نیست و در صنایع مهم دیگری همچون صنایع نساجی و پلیمری هم کاربرد چشم گیری در جهت تولید ماده اولیه دارد.

طریقه ایجاد دمای انتقال شیشه

برای ایجاد دمای انتقال شیشه در صنعت تولید شیشه و همچنین دیگر صنایع، یک سری اصطلاحات خاص رواج دارند. برای نمونه، transitition temperature  Glass را می توان نام برد که، در حین گرما دادن به شیشه، وقتی دما به حدی برسد که رفتار شیشه از حالات الاستیک به ویسکوالاستیک تغییر یابد این عمل را دمای انتقال شیشه نام گذاری کرده اند.  ، با دادن گرما به ماده (شیشه)، ماده کم کم منبسط شده و در راستای منبسط شدن حجم آزاد در ماده رو به افزایش می رود، بنابراین زنجیره های تشکیل دهنده اصلی (حرکت استرچی) این ماده و حتی زنجیره های جانبی هم سست شده و شرایط برای حرکت آنها هم مهیا می شود.

تحول گاما

به طور کلی، با انجام این مراحل بر روی ماده به اصلاح تحول گاما گفته می شود. در ادامه، ممکن است که این گونه تحولات را با تعادل دمایی که در ارتباط با زنجیره های پلیمری هستند نیز عملی کرد. به گونه ای که وقتی به ماده اصلی آب اضافه کنیم، همزمان با ورود آب، افزایش حرارت و گرما هم داشته باشیم، در نتیجه خواهیم دید که کلیه زنجیره های جانبی و برخی از اتم های ستون فقرات با ایجاد فضای کافی امکان  حرکت و جابه جایی می یابند که به تحول بتا شهرت می یابد.

کاربرد دانستن دمای انتقال شیشه

در ابتدا باید گفت که، دمای انتقال تا حدودی (تا درجه ای) معین به درجه پلیمریزاسیون و وزن مولکولی وابستگی دارد، اما با افزایش دما و حرکت دمایی و رسیدن ماده به نقطه ی ذوب این وابستگی ها سیر نزولی  یافته و به جرات می توان گفت که  هیچ گونه تأثیراتی از هم نمی گیرند.

نیاز صنایع برای دانستن دمای انتقال شیشه چیست؟

پاسخ به سوال شما کاملا اختصاصی است، زیرا در صنایع مختلف، این دمای تحول، محدود کننده حد کاربری ماده و پلیمر است و فقط در حد این دما،از خواص مواد استفاده می شود. برای نمونه قبل از رسیدن به دمای انتقال و یا دمای بعد از انتقال بسته به نوع صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.