وبلاگ

تشخیص رنگ شیشه

تشخیص رنگ شیشه

تشخیص رنگ شیشه : شیشه به دلیل زیبایی های بصری و ویژگی های منحصر به فردی که دارد یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی به حساب می آید که با ورود شیشه های رنگی استقبال از شیشه در سراسر جهان دو چندان شده است. اما در اینجا می خواهیم بدانیم چگونه رنگ شیشه را در صنعت می توان تشخیص داد؟

تشخیص رنگ شیشه

PPG  از یک نمودار سه بعدی L*a*b که سیستم جهانی اندازه گیری رنگ می باشد جهت نشان دادن رنگ می باشد که L روشنایی : روشن و تاریک ؛ a سبز و قرمز؛b آبی و زرد را نشان می دهد.L* صفر سیاه مطلق و 100 سفید مطلق می باشد.

روی محور a* عدد 60- سبز مطلق و 60+ زرد مطلق می باشد. روی محور L* عدد ها معمولا بین 20 و 97 هستند که میزان شفافیت شیشه را نشان خواهند داد. جهت شیشه های مات عدد 25 و شیشه های فوق شفاف کریستال عدد 95 نشانگر رنگ شیشه می باشد.

طبق عکس نقطه ی 0 و 0 روی محور a*  و b* محلی که همدیگر را قطع می کنند نقطه خنثی می باشد و معمولا به رنگ خاکستری نشان داده می شود.

تشخیص رنگ شیشه

ضریب E * ab∆ نشانگر اندازه ی فاصله بین دو نقطه در فضای سه بعدی L*a*b رنگ ها می باشد. این راه ها معیار و مقایسه ای عددی از رنگ شیشه بدون در نظر گرفتن تاثیرات نور در محیط می باشد. این سیستم توسط وسیله ای پیچیده به نام spectrophotometers کار می کند و مقایسه ای واضح از رنگ ها برای شما انجام خواهد داد.