بر‌چسب: کارخانه شیشه‌ لمینیت

شیشه‌ لمینیت
شیشه‌ لمینیتclose

شیشه‌ لمینیت به نوعی شیشه سکوریت گفته میشود که نسبت به شیشه های دیگر و شیشه های معمولی دارای ضریب ایمنی بیشتری هستند و در برابر فشار  ضربه مقاوت تر می باشند ، همچنین شیشه های معمولی در اثر شکستن به